ΑΝΑΚΛΗΣΗ,ΑΝΑΣΤΟΛΗ,ΜΕΙΩΣH ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

  


Α/Α

ΠΕΔΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ

105

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ

ΕΝ ISO 22000:2005

GR.

14609112.1.060911

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 22/02/13

109

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ

ΕΝ ISO 22000:2005

GR.

5901112.1.060911

 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 22/02/13

124

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΣΤΟ

ΕΝ ISO 9001:2008

GR.

173051210.1.270612

ANAKLHSH 13/08/13

156

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ

 

ΕΝ ΙSΟ 22000:2005

GR.

21009132.1.061113

 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 31/01/15

150

ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΣΥΝΘΛΙΨΗ, ΕΚΘΛΙΨΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΕΝ ΙSΟ 22000:2005

 

GR.

21410132.1.041213

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 31/01/15

149

ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΣΥΝΘΛΙΨΗ, ΕΚΘΛΙΨΗ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ

ΕΝ ΙSΟ 22000:2005

 

GR.

12607112.1.281113

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 31/01/15

28Β

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΕΝ ΙSΟ 22000:2005

 

GR.

 1311102.1.201213

 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 31/01/15

139

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΝ ΙSΟ 22000:2005

 

GR.

77011112.1.290413

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 19/06/2015

169

ΚΟΥΖΙΝΑ, ΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΥΛΙΚΕΙΟ

ΕΝ ISO 22000:2005

GR.

22507142.1.150914

 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ  30/09/15

171

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΥ & ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ                ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ & ΠΙΤΣΑΣ

 

ΕΝ ISO 22000:2005

GR.

7301112.1.100614

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΠΟ  12/10/15

ΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΝΕΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ

148

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ

ΕΝ ΙSΟ 22000:2005

GR.

20307132.1.100913

 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 01/11/16

27 Β

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΥΤΟΥ

ΕΝ ISO 22000:2005

GR.

3111102.1.071113

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 06/11/15

43 B

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΕΝ ΙSΟ 22000:2005

 

GR.

2111102.1.201113

ΑΝΑΚΛΗΣΗ  07/12/15

 

04 Β

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

 

ΕΝ ΙSΟ 22000:2005

GR.

0710102.1.111113

ΑΝΑΚΛΗΣΗ  07/12/15

39B

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΕΝ ISO 22000:2005

GR.

3411102.1. 251113

ΑΝΑΚΛΗΣΗ   07/12/15

136

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

 

ΕΝ ΙSΟ 22000:2005

 

GR.

6301112.1.061112

ΑΝΑΚΛΗΣΗ   16 /01/16

30Β

ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΞΟΠΟΙΪΑΣ

ΕΝ ISO 9001:2008 & CODEX ALIMENTARIUS

GR.

40111010.1.020114

 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ   16 /01/16

202

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ –ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ &ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

& ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ

ΕΝ ΙSΟ 22000:2005

 

GR.

23410142.1.240215

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 21/11/16

55 Β

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΕΝ ΙSΟ 22000:2005

GR.

8602112.1.101113

ΑΝΑΚΛΗΣΗ  21/11/16

170

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΥΤΩΝ

 

ΕΝ ISO 22000:2005

GR.

16311112.1.101014

ΑΝΑΚΛΗΣΗ  21/11/16

03 β

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ  ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ

ΕΝ ΙSΟ 22000:2005

GR.

0610102.1.121113

ΑΝΑΚΛΗΣΗ  21/11/16

11Β

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΕΝ ΙSΟ 22000:2005

GR

2211102.1.251113

ΑΝΑΚΛΗΣΗ  21/11/16

13Β

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΕΝ ΙSΟ 22000:2005

Α/Α

ΠΕΔΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ

105

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ

ΕΝ ISO 22000:2005

GR.

14609112.1.060911

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 22/02/13

109

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ

ΕΝ ISO 22000:2005

GR.

5901112.1.060911

 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 22/02/13

124

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΣΤΟ

ΕΝ ISO 9001:2008

GR.

173051210.1.270612

ANAKLHSH 13/08/13

156

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ

 

ΕΝ ΙSΟ 22000:2005

GR.

21009132.1.061113

 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 31/01/15

150

ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΣΥΝΘΛΙΨΗ, ΕΚΘΛΙΨΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΕΝ ΙSΟ 22000:2005

 

GR.

21410132.1.041213

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 31/01/15

149

ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΣΥΝΘΛΙΨΗ, ΕΚΘΛΙΨΗ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ

ΕΝ ΙSΟ 22000:2005

 

GR.

12607112.1.281113

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 31/01/15

28Β

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΕΝ ΙSΟ 22000:2005

 

GR.

 1311102.1.201213

 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 31/01/15

139

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΝ ΙSΟ 22000:2005

 

GR.

77011112.1.290413

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 19/06/2015

169

ΚΟΥΖΙΝΑ, ΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΥΛΙΚΕΙΟ

ΕΝ ISO 22000:2005

GR.

22507142.1.150914

 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ  30/09/15

171

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΥ & ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ                ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ & ΠΙΤΣΑΣ

 

ΕΝ ISO 22000:2005

GR.

7301112.1.100614

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΠΟ  12/10/15

ΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΝΕΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ

148

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ

ΕΝ ΙSΟ 22000:2005

GR.

20307132.1.100913

 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 01/11/16

27 Β

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΥΤΟΥ

ΕΝ ISO 22000:2005

GR.

3111102.1.071113

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 06/11/15

43 B

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΕΝ ΙSΟ 22000:2005

 

GR.

2111102.1.201113

ΑΝΑΚΛΗΣΗ  07/12/15

 

04 Β

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

 

ΕΝ ΙSΟ 22000:2005

GR.

0710102.1.111113

ΑΝΑΚΛΗΣΗ  07/12/15

39B

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΕΝ ISO 22000:2005

GR.

3411102.1. 251113

ΑΝΑΚΛΗΣΗ   07/12/15

136

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

 

ΕΝ ΙSΟ 22000:2005

 

GR.

6301112.1.061112

ΑΝΑΚΛΗΣΗ   16 /01/16

30Β

ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΞΟΠΟΙΪΑΣ

ΕΝ ISO 9001:2008 & CODEX ALIMENTARIUS

GR.

40111010.1.020114

 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ   16 /01/16

202

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ –ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ &ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

& ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ

ΕΝ ΙSΟ 22000:2005

 

GR.

23410142.1.240215

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 21/11/16

55 Β

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΕΝ ΙSΟ 22000:2005

GR.

8602112.1.101113

ΑΝΑΚΛΗΣΗ  21/11/16

170

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΥΤΩΝ

 

ΕΝ ISO 22000:2005

GR.

16311112.1.101014

ΑΝΑΚΛΗΣΗ  21/11/16

03 β

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ  ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ

ΕΝ ΙSΟ 22000:2005

GR.

0610102.1.121113

ΑΝΑΚΛΗΣΗ  21/11/16

11Β

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΕΝ ΙSΟ 22000:2005

GR

2211102.1.251113

ΑΝΑΚΛΗΣΗ  21/11/16

13Β

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΕΝ ΙSΟ 22000:2005

GR.

1811102.1.181113

ΑΝΑΚΛΗΣΗ  21/11/16

186

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ

ΕΝ ISO 22000:2005

GR.

15810112.1.061014

ΑΝΑΚΛΗΣΗ  28/12/16

210

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ

ΕΝ ΙSΟ 22000:2005

 

GR.

26710152.1.291015

ΑΝΑΚΛΗΣΗ  17/01/17

211

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΝ ΙSΟ 22000:2005

 

GR.

26610152.1.291015

ΑΝΑΚΛΗΣΗ  17/01/17

218

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΕΝ ΙSΟ 22000:2005

GR.

27902162.1.040516

 

 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ  20/06/17

224

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ

ΕΝ ΙSΟ 22000:2005

 

GR.

17305122.1.160516

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 13/10/17

212

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΥΜΟΥ ΡΟΔΙ

ΕΝ ΙSΟ 22000:2005

 

GR.

263101523.2.081015

ΑΝΑΚΛΗΣΗ  18/12/17

233

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ

ΕΝ ΙSΟ 22000:2005

 

GR 

28606162.1.091116

ΑΝΑΚΛΗΣΗ  12/01/18

252

ΣΦΑΓΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ – ΑΜΝΟΕΡΙΒΙΩΝ , ΧΟΙΡΙΝΩΝ, ΒΟΕΙΔΩΝ

 

ΕΝ ΙSΟ 22000:2005

 

GR.

29508162.1.021116

 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ  02/02/18

253

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ

 

ΕΝ ΙSΟ 22000:2005

 

GR.

29608162.1.021116

ΑΝΑΚΛΗΣΗ  02/02/18

213

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

 

ΕΝ ΙSΟ 22000:2005

 

GR.

22809142.1.210915

ΑΝΑΚΛΗΣΗ  02/02/18

239

ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

ΕΝ ISO 22000:2005

GR .

31905172.1 .050617

 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ  10/07/18

222

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

ΕΝ ΙSΟ 22000:2005

 

GR.

178091212.2. 180416

ΑΝΑΚΛΗΣΗ  13/07/18

78Γ

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ - ΠΟΤΩΝ)

ΕΝ ISO 22000:2005

GR.

96041121.1.040717

ΑΝΑΚΛΗΣΗ 17/07/18

110Γ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΝ ISO 22000:2005

GR.

10505112.2.061117

ΑΝΑΚΛΗΣΗ  23/10/18

257

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ

 

ΕΝ ΙSΟ 22000:2005

GR.

27401162.1.110718

ΑΝΑΚΛΗΣΗ  24/10/18

103Γ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΕΝ ISO 22000:2005

GR.

14509112.1. 020118

ΑΝΑΚΛΗΣΗ  07/12/18

99Γ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ

ΕΝ ISO 22000:2005

GR.

8202112.2.061117

ΑΝΑΚΛΗΣΗ  07/12/18

50Β

ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΣΥΝΘΛΙΨΗ, ΕΚΘΛΙΨΗ

ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ

ΕΝ ΙSΟ 22000:2005

GR.

3611102.1.251116

ΑΝΑΚΛΗΣΗ  07/12/18

33Γ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΕΝ ΙSΟ 22000:2005

 

GR .

6901112.1.301116

ΑΝΑΚΛΗΣΗ  05/12/18

230

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ

ΕΝ ΙSΟ 22000:2005

GR

29909162.1.281116

ΑΝΑΚΛΗΣΗ  05/12/18

147Β

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΕΝ ΙSΟ 22000:2005

GR

21711132.1.020117

ΑΝΑΚΛΗΣΗ  08/01/19

247

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

 

ΕΝ ISO 22000:2005

GR.

30510162.1.161117

ΑΝΑΚΛΗΣΗ  26/01/19

238

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ

 

ΕΝ ΙSΟ 22000:2005

 

GR.

 29208162.1.251116

ΑΝΑΚΛΗΣΗ  08/11/19